АЦОМ ООД ще проектира своите продукти със SolidWorks