2014 – ГОДИНАТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ, РАЗВИТИЕ И РАЗРАСТВАНЕ ЗА CAD/CAM ПРОДУКТИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ РАПИД ПРОГРЕС